Jakubisko film  › Připravujeme

Slovanská epopeja
Tisíc let samoty

V Európe dávneho staroveku sú sily prírody rovnako nepredvídateľné ako konanie ľudí. Život a smrť, vojna a mier, nebo a peklo sú si tak blízko, že splývajú do jedného. A udalosti medzi nebom a zemou môžu byť ozajstné i zázračné zároveň.

SLOVANSKÁ EPOPEJA je filmom o Slovanskej pospolitosti… Po tisíc rokoch zisťujeme ako sa málo  poznáme a tak podtitul, TISÍC ROKOV SAMOTY,  neznamená len dobu, keď sme prvých tisíc rokov, žili  bez kresťanstva, ale aj  dobu, keď sa v treťom tisícročí, rozprášení Slovania zo svojej tisícročnej samoty opäť k sebe približujú, nachádzajú spoločnú reč a spájajú  do celku.

Tmu pohanstva náhle pretne lúč zo Solúnu, Grécka... dvaja kňazi, dvaja bratia. Konštantín a Metod prinášajú Slovanom kresťanstvo z Byzantskej ríše. Tiež jazyk, literatúru, liturgiu a novú dušu divokým obyvateľom staroveku. Táto abeceda nazvaná Cyrilika bola prvou špeciálne vytvorenou pre unikátne zvuky slovanského jazyka a stále sa používa v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine, v Bulharsku, Srbsku, v Bosne a Macedónsku.

Prvé slovanské kráľovstvo sa tak za vlády Svätopluka stáva modelovým príkladom pre ostatné slovanské kmene od stredu Európy cez Balkán až po Kyjevskú Rus. Takto slovanská ríša významne ovplyvnila historický vývoj Európy a jej formovanie. Od tých čias Slovania pod hlavičkou rôznych národov pokračujú v zachovávaní vedúceho postavenia v Európe

NIE JE TO EPOPEJA O HRDINSTVE, ALE O OBETIACH, KTORÉ SI VEĽKÉ CIELE VYŽADUJÚ.

Prvá časť POHANIA ukazuje obdobie  pohanstva spojeného so silou prírody a jeho neľahký prerod na vieru v jediného Boha. V tomto úvode filmu sa začína cesta mladého Svätopluka od úteku z germánskeho zajatia, až do chvíle, kedy sa stane vodcom a so svojím strýkom Rastislavom, i spoluvládcom prvého štátneho útvaru Slovanov - Veľkomoravskej ríše. Jeho príbeh je plný vášne, mladíckeho vzdoru, udatnosti i nerozvážnosti, nových objavov i boľavých strát, a najmä odhodlania zmeniť celý svet…
Exponujú sa aj deje, ktoré doznejú  pozdnejšie, matriarchát matky Raduny, či príchod Byzantských vierozvestov Konštantína a Metoda, prinášajúcich písmo.
Svätotopluk, ako mladý kresťan, sa dotkne magických zákonov pohanskej viery, prežíva veľkú lásku  v tajomnom prostredí osady,  kde sa pred ním otvára svet energií spätých s prírodou a magickým svetom predkov. Pod ochranou lásky dcéry matky rodu Raduny, sa dotýka zázrakov počatia i smrti čo ho osudovo  poznačí na celý život.  Po ťažkej strate milovanej Ziny sa rozhodne vrátiť do sveta rozumu a moci a mečom  bojovať za jeho priority, ríšu a novú vieru.

Druhá časť KRESŤANIA je plná intríg a bojov o samostatnosť prvej ríše Slovanov. Dej sa rozbieha od  chvíle,  kedy sa  Svätopluk stane vodcom a so svojím strýkom Rastislavom, i spoluvládcom prvého štátneho útvaru Slovanov - Moravskej  ríše.
Svätopluk i za cenu dvojitej zrady, mečom a ideou dáva do hromady Slovanské kmene.  Od Poľska, cez Kijev až po ďalekú Rus, aby dnešní Slováci, Češi,  Rusi, Poliaci, Bulhari a Srbi spoločnými silami  porazili mocných Frankov i Germánov… Slovania v tomto čase zaberajú tretinu Európy a tak do deja vstupujú aj iný hrdinovia z celého rozsiahleho územia. Dve dominantné postavy z Kijevskej Rusi, Oleg a Ruslana položia za myšlienku Slovanskej pospolitosti dokonca svoje životy.
Kráľ Svätopluk sa po smrti Bořivoja stáva na čas aj vladárom Čechov.
V boji proti Germánom a Frankom rozširuje hranice svojej ríše, ktorá sa za jeho panovania stane Veľkomoravskou ríšou.
I keď svojím synom od malička vštepuje (na príklade legendárnych prútov) ideu sily, pospolitosti, nenájde v nich pokračovateľov  svojho i Rastislavovho diela. Koniec jeho životnej cesty je i koncom veľkej ríše Slovanov, ktorých najsvetlejšie chvíle dejín sa odohrali na území nášho Slovenska…

SLOVO REŽISÉRA:

Slovania, roztrúsení v Európe pod hlavičkami rôznych národov, si zaslúžia, aby ich história bola rovnako známa ako história národov, ktoré si udržali svoje „ríše“ dodnes. Môj príbeh nerozpráva iba o súbojoch kedysi mocných, dnes už zabudnutých kráľov, ale tiež o zrode prvej ríše, ktorá sa stala prvým krôčkom k slovanskej pospolitosti a ktorá dodnes nebola predstavená na filmovom plátne. Veď o histórii Slovanov, žijúcich na území rozprestierajúcom sa od stredu Európy až po Ural, častokrát nevedia ani naši západní susedia v EU. Je to rozprávanie o pohanstve a o zložitom zrode kresťanstva u Slovanov, ale tiež o túžbe byť šťastným navzdory neprajnému osudu…

Pretože mám rád filmy s dominantnosťou umeleckej a magickej zložky, rozhodol som sa pre výtvarnú stránku inšpirovanú mozaikou. Toto umenie, ktoré prišlo s byzantskými vierozvestmi na naše územie, bolo v tom čase najdokonalejšou maliarskou technikou. Inšpirovaný drobnými kockami mozaiky, chcem ovplyvniť nielen obrazovú stránku filmu, ale aj umocniť štruktúru dramatického rozprávania.

Juraj Jakubisko

SLOVO PRODUCENTA:

V dnešných dňoch Európa maľuje svoje nové hranice bez hraníc. V tomto novom svete, ktorý si spoločne budujeme, sa stretávajú a budú stretávať štáty a národy, ktoré si hľadajú a budú hľadať svoje nové miesto v novej veľkej domovine. Budeme sa neustále poznávať a mnohé národy budú po prvý raz predstavovať svoje európske korene i svojich prastarých predkov a medzi tieto pranárody patria i Slovania.  Je veľkou neznámou, že pred viac ako tisíc rokmi, boli slovanské kmene rovnako vyspelé, bojovné a rozpínavé, ako boli v tomto období európskych dejín, Frankovia či Germáni.

Slovanské národy majú jedinečnú príležitosť v spolupráci na tomto projekte poukázať, že i keď sa v priebehu 20. storočia zdalo, že niektoré slovanské štáty stoja za hranicou dnešnej Európy, slovania vždy boli dôležitou súčasťou tvorenia dejín kresťanskej Európy, a že ju budovali a kultivovali rovnakým dielom s ostatnými.

Deana Jakubiskova

Za podpory:

avf-sk.jpg

Nahoru

Filmy

Anketa

Ve kterém filmu Juraje Jakubiska naleznete záběry z obsazení republiky roku 68?

Aktuality

28. 11. 2012

Jakubisko po transplantaci srdce: Dostal cenu a hned ji rozbil

číst více

Newsletter

Chci zasílat aktuality o produkční společnosti a nových projektech Jakubisko Film s r.o.

 
Odeslat

Ocenění

Ocenění

Doporučujeme

Bathory Movie Website

Člen klubu

Jste-li naším fanouškem, zaregistrujte se a staňte se naším členem, získáte tak různé výhody.

Zaregistrovat
Jakubisko film
Bookmark and Share


Copyright 2011 Jakubisko Film s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Made by Greg Berry Studio 2011.